Hiển thị kết quả duy nhất

5,990,000
5,990,000
5,390,000
3,550,000
2,650,000
1,850,000
1,390,000