1. Đối với dòng sữa Nhật yêu cầu pha 70 độ C. Baby Brezza có 3 mức nhiệt độ 30, 39, 45; Với mức nhiệt độ 45 độ C thì máy pha tan, mịn hoàn toàn các dòng sữa Nhật.

 • Sữa Nhật Glico Icreo 0 (0-12 Months) Setting 6

 • Sữa Nhật Meiji 0 (0-12 Months) Setting 5

 • Sữa Nhật Morigana 0-1 (0-12 Months) setting 4

 1. Đối với loại sữa:

 • Similac Việt Nam
 • ColosBaby
 • Hikid

Vì thành phần hạt sữa rất to nên độ tan chỉ đạt 97%. Nếu bạn chấp nhận được độ tan của sữa ở mức 97% đối với loại sữa trên thì sử dụng được.

 • Similac Newborn 1 (0-6 Months) setting 4

 • Similac 2 (6-12 Months) setting 5

 • ColosBaby 0+ (0-12 Months) Setting 6

 • Sữa Hikid Hàn Quốc Setting 10